KEB-62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op
Organic Chemistry 1

Toteutuskerta KEB-62100 2019-01

Kuvaus

Luentoja 24 h. Harjoituksia 12 h.

Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät orgaaniset yhdisteryhmät, niiden fysikaaliskemialliset ominaisuudet, tyypilliset reaktiot ja keskeisimmät reaktiomekanismit. Lisäksi tutustutaan perusnimistöön ja opetellaan yhdisteiden systemaattinen nimeäminen IUPAC:in sääntöjen mukaan. Lopuksi on lyhyt johdanto keskeisiin orgaanisen kemian laboratoriotyöskentelyssä tarvittaviin analyyttisiin mittausmenetelmiin. Opintojakson tarkempi sisältö löytyy aloitusluennoista.

Opintojakso antaa esitiedot esim. opintojaksoille Orgaanisen kemian työt 1, Polymeerikemia, Biokemia 1 ja Organic Chemistry 2.

The course can be passed by reading the book and taking an exam: please contact the teacher well in advance.

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Terttu Hukka

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu luentoihin/kirjaan ja harjoituksiin perustuva lopputentti.

Kohderyhmät

1. vuosikurssi (fuksit) , Biotekniikka , International Students , Materiaalitekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Luennot videoidaan.

Tentti Mon 14.10.2019 13:00 - 16:00
Tentti Wed 30.10.2019 17:00 - 20:00
Tentti Wed 27.11.2019 17:00 - 20:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Tue 27.08.2019 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/02 Thu 29.08.2019 12:00 - 14:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Tue 03.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/02 Thu 05.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Tue 10.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/02 Thu 12.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Tue 17.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/02 Thu 19.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Tue 24.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/02 Thu 26.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Tue 01.10.2019 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/02 Thu 03.10.2019 12:00 - 14:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Tue 08.10.2019 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/02 Thu 10.10.2019 12:00 - 14:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/02 Fri 30.08.2019 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/02 Fri 06.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/02 Fri 13.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/02 Fri 20.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/02 Fri 27.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/02 Fri 04.10.2019 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/02 Fri 11.10.2019 08:00 - 10:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Organic Chemistry Bruice, Paula Yarkanis 13: 978-1-292-16034-4 Kirjaa käytetään myös Organic Chemistry 2 ym. orgaanisen kemian -opintojaksoilla, joten kirjan hankintaa suositellaan tässä vaiheessa. Suomi Kyllä
Luentokalvot Orgaaninen kemia 1 Terttu Hukka Moodle-alustalla. Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali Videot luentomateriaalista Terttu Hukka Moodle-alustalla. Suomi Kyllä