KEB-62060 Kemian lyhyet perustyöt, 3 op
Inorganic Analytical Chemistry Laboratory

Toteutuskerta KEB-62060 2019-02

Kuvaus

Kesäopetus. Jos opintojaksolle ilmoittautuu enemmän kuin laboratorioon voidaan ottaa, tehdään karsinta opintopisteiden perusteella. Opintojaksolla on pakolliset esitietovaatimukset, joiden täytyy olla kunnossa (Laajat kemiat 1-3 KEB-61410-KEB-61430 tai lukuvuoden 2019-2020 Laajat kemiat 1-2 KEB-61411-KEB-61421 ja Laboratorioturvallisuus- ja työtavat tai Laboroinnin perusteet).
Jos haluat suorittaa KEB-62051 Kemian perustyöt (5 op), ilmoittaudu tälle toteutuskerralla POPissa. Opintojaksot pidetään yhdessä ja opiskelijavalinnat suoritetaan samoilla periaatteilla molemmille opintojaksoille.

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Markus Lahikainen, Riikka Lahtinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut luentotehtävät, laboratorioharjoitukset ja EXAM-tentti.

Lisätietoja toteutuksesta

Kesällä 2020 järjestettävä noin kaksi viikkoa päivittäistä työskentelyä sisältävä toteutus.

Alkuperäinen suunnitelma: Ensimmäinen ja ainoa kontaktiluento ma 18.5. klo 12-15. Tämän jälkeen päivittäistä laboratoriotyöskentelyä 29.5. saakka.


HUOM! Todennäköisesti toteutuskerta joudutaan siirtämään elokuuhun koronatilanteen vuoksi.