KEB-62060 Kemian lyhyet perustyöt, 3 op
Inorganic Analytical Chemistry Laboratory

Toteutuskerta KEB-62060 2019-01

Kuvaus

Kemian lyhyet perustyöt on tarkoitettu vain niille ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoille, jotka eivät ota kemiaa syventäväksi aineeksi (pääaineeksi). Kemian lyhyet perustyöt alkavat Laboratorioturvallisuus- ja työtavat -opintojakson jälkeen syksyllä I tai II periodissa.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Marja Asp-Lehtinen, Riikka Lahtinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt, hyväksytysti suoritetut luentokysymykset ja hyväksytysti suoritettu EXAM-tentti.

Ensimmäinen luento Mon 26.08.2019 09:00 - 09:00