KEB-61421 Laaja kemia 2, 5 op
Honours Chemistry 2

Lisätiedot

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61421 2019-01 3 Riikka Lahtinen
Kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää kvantti- ja atomiteorian perusteet. Opiskelija osaa vertailla jaksollisen järjestelmän eri ryhmien alkuaineiden ja niiden yhdisteiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kvanttimekaanisen atomimallin pohjalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kemiallisten sidosten, molekyylien ja kompleksien synnyn ja rakenteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä aineen molekulaarisen rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa selittää kiinteän olomuodon kuvaamisessa käytettävät eri mallit. Opiskelija osaa kuvata liuosten höyrynpainekäyttäytymistä ja kolligatiivisia ominaisuuksia sekä ratkaista aiheeseen liittyviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa reaktionopeusyhtälöitä reaktionopeuksien laskemiseen ja reaktiomeknismien tunnistamiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kvanttiteoria ja atomin rakenne. Atomiorbitaalit. Jaksollinen järjestelmä. Pääryhmien alkuaineet.   Alkuaineiden ominaisuuksien arvioiminen jaksollisen järjestelmän perusteella.  Schrödingerin aaltoyhtälön ratkaisu. Yksittäisten alkuaineiden ominaisuudet. 
2. Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne. Molekulaarisen rakenteen vaikutus aineen ominaisuuksiin.   Hybridiorbitaalien muodostuminen. Molekyyliorbitaaliten muodostuminen. Elektroni- ja värähdysspektroskopioiden perusteet.   
3. Molekyylien väliset vuorovaikutukset. Nesteiden ja kiinteiden aineiden rakenne.   Metallisidoksen muodostuminen.    
4. Kemiallinen kinetiikka. Kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät. Differentiaalinen ja integroitu nopeuslaki.  Reaktiomekanismit.   
5. Liuosten kolligatiiviset ominaisuudet     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61421 Laaja kemia 2, 5 op KEB-61430 Laaja kemia 3, 4 op  

Päivittäjä: Lahtinen Riikka, 08.05.2020