KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Toteutuskerta KEB-61350 2019-02

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Luento, Harjoitukset, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Riikka Lahtinen, Elina Vuorimaa-Laukkanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Kohderyhmät

Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä! Huomaa, että luennoilla on LÄSNÄOLOVELVOITE. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan. Laboratoriotutustumiseen ilmoittauduttava POPissa. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salsana moodlee lähetetään ilmoittautuneille elokuun lopussa.

Laboratoriokierros Fri 27.03.2020 09:00 - 09:00
Laboratoriokierros Fri 27.03.2020 13:00 - 13:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/01 Wed 04.03.2020 13:00 - 15:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/01 Wed 11.03.2020 13:00 - 16:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/01 Wed 18.03.2020 13:00 - 16:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/01 Wed 25.03.2020 13:00 - 16:00
Laboratoriokierros Thu 26.03.2020 09:00 - 09:00
Laboratoriokierros Thu 26.03.2020 13:00 - 13:00
Laboratoriokierros Mon 30.03.2020 08:30 - 08:30
Laboratoriokierros Mon 30.03.2020 14:00 - 14:00
Laboratoriokierros Wed 01.04.2020 13:00 - 13:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla. Suomi Ei