KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Toteutuskerta KEB-61350 2019-02

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Luento, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Elina Vuorimaa-Laukkanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Kohderyhmät

Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä! Huomaa, että luennoilla on LÄSNÄOLOVELVOITE. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan. Laboratoriotutustumiseen ilmoittauduttava POPissa. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salsana moodlee lähetetään ilmoittautuneille elokuun lopussa.

(Peruttu) KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/01 Wed 04.03.2020 13:00 - 15:00
(Peruttu) KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/01 Wed 11.03.2020 13:00 - 15:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/01 Mon 16.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/01 Mon 23.03.2020 12:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/01 Mon 30.03.2020 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla. Suomi Ei