KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Toteutuskerta KEB-61350 2019-01

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento, Harjoitukset, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Marja Asp-Lehtinen, Elina Vuorimaa-Laukkanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Kohderyhmät

Biotekniikka , Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä! Huomaa, että luennoilla on LÄSNÄOLOVELVOITE. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan. Laboratoriotutustumiseen ilmoittauduttava POPissa. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta.

Laboratoriokierros Mon 16.09.2019 09:00 - 09:00
Laboratoriokierros Mon 16.09.2019 14:00 - 14:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/01 Mon 02.09.2019 10:00 - 12:00
(Peruttu) KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/02 Wed 04.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/Lec/02 Thu 05.09.2019 14:00 - 16:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/01 Mon 09.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/02 Wed 11.09.2019 16:00 - 18:00
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat/E/03 Fri 13.09.2019 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla. Suomi Ei