TUT-8810 Kandidaatintyön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op
Proficiency Test for Bachelor's Thesis

Toteutuskerta TUT-8810 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Opinnäytetyön ohjaaja

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Lisätietoja toteutuksesta

The course and implementation round is for the study planning.