ARK-03151 Arkkitehtuurin kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Thesis Seminar in Architecture

Vastuuhenkilö

Panu Lehtovuori, Olli-Paavo Koponen, Juho Rajaniemi, Pekka Passinmäki, Ilmari Lahdelma, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-03151 2019-01 3 - 4 Pekka Passinmäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa tieteellisen tutkimuksen prosessin -kerätä, luokitella ja arvioida lähdemateriaalia kriittisesti -tuottaa tieteellistä tekstiä suomenkielellä -tunnistaa oman alansa tieteelliset/ammatilliset tiedonlähteet ja osaa hakea niistä tietoa suunnitelmallisesti

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 04.07.2019