YHTTAY-40090 Interaction Techniques, 5-10 op

Lisätiedot

The course is implemented at the city campus of Tampere University, the course code is HTIS60 Interaction Techniques. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Kaisa Väänänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-40090 2019-01 3 - 4 Kaisa Väänänen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019