YHTTAY-40010 Multimodal Interaction, 5 op

Lisätiedot

The course is implemented at the city campus of Tampere University, the course code is HTIS79 Multimodal Interaction. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Kaisa Väänänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-40010 2019-01 1 - 2 Kaisa Väänänen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019