IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit, 5 op
Diesel Engine and Hybrid Drives

Lisätiedot

Kurssilla käsitellään työkoneissa käytettäviä teholähteitä. Kurssilla opitaan polttomoottorin ja erityisesti dieselmoottorin toiminnan perusteet, ominaisuudet ja soveltaminen. Toinen painopiste on sähkö- ja hybriditeholähteet mobilekoneissa sekä hybridijärjestelmän mitoitus kuormitusdatan perusteella.

Vastuuhenkilö

Kalevi Huhtala, Tatiana Minav

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-2241 2019-01 3 - 4 Kalevi Huhtala
Tatiana Minav
Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - Tuntee dieselmoottoreiden tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät ja polttomoottorien merkityksen yhteiskuntaan - Opiskelija tuntee polttomoottorien toimintaperiaatteen, perustyökierrot sekä moottoreiden ja ominaisuudet. - Tuntee dieselmoottorin erityispiirteet ja järjestelmät ja osaa valita dieselmoottorin sovellukseen. - Tietää haitallisten pakokaasujen syntymekanismit sekä tietää pakokaasumääräykset ja niiden vaikutukset dieselmoottoreiden käytöön ja soveltamiseen - Tietää hybridivoimansiirtojen rakenteet, komponentit ja ominaisuudet. Tietää eri hybdireissä käytettävien energiavarastojen ominaisuudet - Osaa mitoittaa hybridijärjestelmän komponentit kuormitusdatan perusteella (Harjoitustyö) - Tietää kuinka polttokenno toimii ja tuntee polttokennojen soveltamiseen vaikuttavat tekijät työkonesovelluskessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Polttomoottoreiden historiaa, moottorityypit ja tulevaisuus     
2. Polttomoottorien peruskäsitteet: Työkierrot, palaminen, hyötysuhde, polttoaineenkulutus      
3. Dieselmoottori ja järjestelmät: Polttoainejärjestelmä, Kaasunvaihto, Voitelu, Apulaitteet, jäähdytys      
4. Pakokaasupäästöt: Syntymekanismit, Pakokaasujärjestelmät ja lainsäädäntö     
5. Hybridit: Määritelmä, rakenteet, ominaisuudet, sähköhybridin komponentit      
6. Polttokennot ja esimerkkejä hybridikoneista     
7. Hydridijärjestelmän pääkomponenttien mitoitus     

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssin suoritus vaatii tentin suorittamisen ja harjoitustyön suorittamisen hyväksytysti.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit, 5 op IHA-2240 Teholähteet, 3 op  

Päivittäjä: Uusi-Heikkilä Janne, 08.08.2019