FYS-3300 Ilmasto.nyt, 5 op
Climate.now

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Miikka Dal Maso

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-3300 2019-01 3 - 4 Miikka Dal Maso
Heino Kuuluvainen
Projektitöiden ja oppimispäiväkirjan hyväksytty palautus

Osaamistavoitteet

Ilmasto.nyt on poikkitieteellinen kurssi ilmastonmuutoksen perusteista. Tavoitteena on, että kurssi sopii erilaisille opiskelijoille. Kurssin käytyään opiskelijalla on tiedot ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä, siitä kuinka sitä voidaan ehkäistä/hillitä(mitigation) ja kuinka siihen voidaan sopeutua (adaptation). Kurssin jälkeen opiskelija osaa käsitellä ilmastonmuutos-teemaa globaalina haasteena ja omaan alaan liittyvänä haasteena. Opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen myös suhteessa omaan vaikuttajuuteensa ja osaa käsitellä ilmastomuutokseen ja sen etiikkaan liittyviä ongelmia kriittisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet: ilmastojärjestelmän toiminta, sen historia ja tulevaisuus   Opiskelija tuntee ihmistoiminnan päästöjen vaikutus ilmastojärjestelmään   Opiskelija osaa laskea hiilijalanjälkiä ja tarkastella tuloksia kriittisesti.  
2. Opiskelija tuntee ilmastonmuutoksen tärkeimmät vaikutukset  Opiskelija osaa arvioida Ilmastonmuutoksen tärkeimmät vaikutukset elinkeinoelämässä   Opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutukset konflikteihin ja pakolaisuuteen 
3. Opiskelija osaa luetella ja ymmärtää tärkeimmät toimenpiteet joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja siihen sopeutua  Opiskelija osaa selittää käsitteet kestävyysmuutos ja systeeminen muutosajattelu, ja käyttää näitä pohtiessaan ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia.   Opiskelija tuntee ja ymmärtää käsitteet päästökauppa ja tietää siihen liittyvät kansainväliset sopimukset. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Ilmasto.nyt verkkomateriaali           Ei   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019