FYS-1851 Fysiikan erikoistyö, 3-4 op
Special Assignment in Physics

Toteutuskerta FYS-1851 2019-01

Kuvaus

Projektimuotoisen erikoistyön toteutus sovitaan henkilökohtaisesti kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jyrki Mäkelä, Esa Räsänen, Juha Toivonen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Erikoistyö toteutetaan tapauskohtaisesti, liittyen aiheeseen ja työn sovittuun laajuuteen. Yleisesti erikoistyössä tehdään kirjallisuushaku sekä toteutetaan laskennallinen tai kokeellinen osio, tai molemmat, suoritetaan tulosten analyysi sekä kirjoitetaan opinnäytteen muotoinen loppuraportti.