FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari, 1 op
Master's Thesis Seminar on Physics

Toteutuskerta FYS-1820 2019-02

Kuvaus

Fysiikan diplomityöseminaarin toteutus lukuvuonna 2019-2020

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jorma Keskinen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytyn seminaariesitelmän pitäminen