FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt, 5 op
Didactical Physics Laboratory

Toteutuskerta FYS-1591 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Seminaari, Luento
Vastuuhenkilö Jaakko Laaksonen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratorio- / simulaatioharjoitukset sekä hyväksytty projektityö.

Kohderyhmät

Teknis-luonnontieteellinen

FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt/Lec/01 Tue 07.01.2020 17:00 - 19:00
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt/Sem/01 Wed 19.02.2020 16:00 - 19:00
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt/Sem/02 Tue 03.03.2020 16:00 - 18:00
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt/Sem/01 Wed 04.03.2020 16:00 - 18:00
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt/Sem/02 Tue 21.04.2020 16:00 - 19:00
FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt/Sem/01 Wed 22.04.2020 16:00 - 19:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Fysiikan merkitykset ja rakenteet K. ja R- Kurki-Suonio 951-745-166-0 Pohjatietoa projektityöhön Suomi Ei