FYS-1591 Didaktisen fysiikan työt, 5 op
Didactical Physics Laboratory

Toteutuskerta FYS-1591 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jaakko Laaksonen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratorio- / simulaatioharjoitukset sekä hyväksytty projektityö.

Kohderyhmät

Teknis-luonnontieteellinen


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Fysiikan merkitykset ja rakenteet K. ja R- Kurki-Suonio 951-745-166-0 Pohjatietoa projektityöhön Suomi Ei