FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Physics

Lisätiedot

Tämän opintojakson aikana opiskelija tekee kandidaatintyön. Opintojaksoon liittyvä työmäärä sisältyy kandidaatintyöstä annettaviin opintopisteisiin. Opintojaksoon kuuluvat viikottaiset ohjatut oppimistapahtumat kestävät n. 3-4 tuntia.

Vastuuhenkilö

Ilkka Kylänpää, Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1560 2019-02 1 - 2 Eeva Niemi
Leena Partanen
Opintojakson oppimistapahtumiin osallistuminen on pakollista, samoin seminaariesityksen pitäminen ja toisen seminaariesityksen opponointi. Fysiikan kandidaatintyöseminaarikurssi koostuu lisäksi muista osasuorituksista, jotka kaikki on suoritettava:
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, johon kuuluu Kielikeskuksen oppimistapahtumat, kielenhuollon testi ja kypsyysnäyte
- Tiedonhakukoulutus: 1h yleinen tiedonhankintaluento ja 2h alakohtainen tiedonhankintaharjoitus
FYS-1560 2019-01 3 - 4 Heino Kuuluvainen
Ilkka Kylänpää
Opiskelija tekee kandidaatintyön, pitää työstä seminaariesityksen ja osallistuu pakollisiin tiedonhankinnan ja tieteellisen kirjoittamisen oppimistapahtumiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija tekee kandidaatintyön ja pitää kandidaatintyöstään seminaariesityksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta tutkimustulosten esittämisestä sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija saa kokemusta myös tutkimustulosten arvioinnista opponoimalla toisen opiskelijan pitämää esitystä. Opintojakson aikana opiskelija saa ohjausta tieteellisen tiedonhaun perusteista, kuten tiedonhankinta osana tutkimusprosessia ja tiedon käyttö tutkimuksessa, tiedonhankintasuunnitelman tekeminen, koulutusohjelmakohtaiset tiedonlähteet, tiedon kriittinen arviointi ja viitteidenhallinta. Opintojaksoon on integroitu myös tieteellisen kirjoittamisen opetus. Yleisesti opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa - tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista - käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään - hankkia, käsittellä, arvioida, analysoida ja käyttää tietoa monipuolisesti, kriittisesti ja eettisesti - toimia viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tehtävän edellyttämällä tavalla osana yhteisöä, kuten tiimiä tai projektiryhmää - argumentoida uskottavasti ja vakuuttavasti - muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella - johtaa omaa toimintaansa tavoitteellisesti - hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa - toimia hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti - laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kandidaatintyön kirjoittaminen     
2. Kandidaatintyöhön liittyvän seminaariesityksen pitäminen ja muiden opiskelijoiden esitysten arvioiminen     
3. Tiedonhankinta käyttäen tieteellisiä tietokantoja      
4. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kandidaatintyön kirjoittaminen ja seminaariesityksen valmistelu etenevät opintojaksolle suunnitellun aikataulun mukaisesti. Opintojakson alkupuolella järjestetään tiedonhankintaa ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin liittyvät oppimistapahtumat, jotka ovat kaikille pakollisia. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan opintojakson Moodle-sivulla ja opintojakson aloitustapaamisessa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019