FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Physics

Toteutuskerta FYS-1560 2019-02

Kuvaus

Fysiikan kandidaatintyöseminaariin oasllistuminen on ajankohtaista, kun opiskelija suunnittelee kandidaatintyön aloittamista tai on jo aloittanut kandidaatintyönsä. Kandidaatintyöseminaarin aikana opiskelijat tekevät kandidaatintyötään, pitävät kandiaiheestaan seminaariesityksen sekä saavat tieteellisen kirjoittamisen ja tieteellisen tiedonhankinnan koulutusta.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton
Vastuuhenkilö Eeva Niemi, Leena Partanen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Opintojakson oppimistapahtumiin osallistuminen on pakollista, samoin seminaariesityksen pitäminen ja toisen seminaariesityksen opponointi. Fysiikan kandidaatintyöseminaarikurssi koostuu lisäksi muista osasuorituksista, jotka kaikki on suoritettava:
- Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, johon kuuluu Kielikeskuksen oppimistapahtumat, kielenhuollon testi ja kypsyysnäyte
- Tiedonhakukoulutus: 1h yleinen tiedonhankintaluento ja 2h alakohtainen tiedonhankintaharjoitus

Kohderyhmät

Teknis-luonnontieteellinen

Lisätietoja toteutuksesta

Syksyn toteutuskerta järjestetään monimuoto-opiskeluna vain tarvittaessa esimerkiksi valmistumiskiireiden vuoksi. Ota välittömästi yhteyttä Leena Partaseen, jos tarvitset fysiikan kandiseminaarisuorituksen vuoden 2019 puolella.

Tieteellinen kirjoittaminen Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00