FYS-1460 Kvanttimekaniikan perusteet, 5 op
Basics of Quantum Mechanics

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Sami Paavilainen, Jouko Nieminen, Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1460 2019-01 - Heino Kuuluvainen
Sami Paavilainen
-

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tietää, miksi tiettyjen ongelmien ratkaiseminen vaatii kvanttimekaniikkaa, ja tuntee kvanttimekaniikan toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia kvanttimekaanisia systeemejä Schrödinger-yhtälöä käyttäen. Opiskelija tietää, miten vetyatomin kvanttitilat ja aaltofunktiot voidaan ratkaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kvanttimekaniikan perusta, aaltofunktio ja sen tilastollinen tulkinta     
2. Schrödinger-yhtälö yhdessä ulottuvuudessa, stationääriset tilat, hiukkanen yksiulotteisessa potentiaalikaivossa  Harmoninen värähtelijä   
3. Kvanttimekaniikan formalismi, ominaistilat ja -funktiot  Diracin merkitsemistapa   
4. Schrödinger-yhtälö kolmessa ulottuvuudessa, vetyatomi, kulmaliikemäärän kvantittuminen ja spin  Spinin esitykset   
5. Kahden hiukkasen systeemit     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Modern Physics   Randy Harris       Kirjasta käsitellään luvut 1-3 sekä 5-8 tällä opintojaksolla   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1290 Laaja fysiikka 4 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1460 Kvanttimekaniikan perusteet, 5 op FYS-1466 Introduction to Quantum Mechanics, 5 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019