FYS-1371 Statistinen fysiikka, 5 op
Statistical Physics

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Lasse Laurson, Jouko Nieminen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1371 2019-01 - Lasse Laurson
Jouko Nieminen
Kokonaisarvosana määräytyy ennakkotehtävistä, laskuharjoitusaktiivisuudesta ja lopputentistä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee loogisesti ja matemaattisesti rakentamaan yhteyksiä mikrotiloja hallitsevien fysiikan peruslakien ja makrotiloja kuvaavien termodynaamisten suureiden ja lakien välillä. Käsitteiden ja niiden yhteyksien hallinnan lisäksi opiskelija kykenee matemaattisesti käsittelemään statistisessa fysiikassa tarvittavaa klassista fysiikkaa ja kvanttimekaniikkaa sekä ratkaisemaan statistisen fysiikan ongelmia ja tulkitsemaan tuloksia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Boltzmannin jakauma ja partitiofunktio.  Ideaalikaasu ja ekvipartitioteoreema   
2. Gibbsin jakauma ja kemiallinen potentiaali  Mustan kappaleen säteily, hilavärähtelyt   
3. Reaalikaasut, faasitransitiot     
4. Bosen-Einsteinin ja Fermin-Diracin jakaumat     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Concepts in Thermal Physics   Stephen J. Blundell and Katherine M. Blundell         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1340 Termofysiikka Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1371 Statistinen fysiikka, 5 op FYS-1370 Statistinen fysiikka, 3 op +
FYS-1376 Statistical Physics, 3 op
 

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019