FYS-1340 Termofysiikka, 5 op
Thermal Physics

Vastuuhenkilö

Jyrki Mäkelä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1340 2019-01 1 - 2 Jyrki Mäkelä
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja tentti.
Laskuharjoitusten hyväksytty suoritus säilyy tuleville toteutuskerroille, mutta hyvityspisteet ovat voimassa vain sillä toteutuskerralla, jolla harjoitukset suoritetaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa sekä osaa luetella ja kuvailla termofysiikan perusilmiöt sekä klassisen termodynamiikan että modernin, atomeista koostuvien systeemien statistisen tarkastelun pohjalta. Opiskelija tuntee termodynamiikan pääsäännöt ja ymmärtää miten energian säilyminen näkyy termofysiikan keskeisillä osa-alueilla ja minkä tyyppisten ilmiöiden rajoituksena termodynamiikan toinen pääsääntö usein toimii.. Hän osaa ratkaista tehtäviä soveltaen suhteellisen itsenäisesti esitettyjen esimerkkien mukaisia ratkaisumalleja lämpöopin, lämpövoimakoneiden, entropian ja kemiallisten potentiaalien piiristä. Opiskelija osaa laatia ratkaisunsa avuksi termofysikaalisiin prosesseihin liittyviä kaaviokuvia ja ratkaista tehtäviä analyyttisesti. Hän osaa myös arvioida ratkaisunsa johdonmukaisuutta ja tehdä saamistaan vastauksista johtopäätöksiä. Opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan termofysiikan osalta riittävät esitiedot statistisen fysiikan, kiinteän olomuodon fysiikan ja fysiikan ammattiaineiden opiskeluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energian ja lämpötilan käsite. Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö ja energian säilyminen.     
2. Lämmönsiirron perusteet.     
3. Termodynamiikan toinen pääsääntö ja entropia.     
4. Lämpövoimakoneiden fysiikka.     
5. Kemiallisen termodynamiikan perusteita.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu menestyksestä viikoittaisissa laskuharjoituksissa sekä kirjallisissa välikokeissa tai vaihtoehtoisesti tentissä. Kurssin läpipääsyyn vaaditaan ensisijaisesti minimisuoritus välikokeissa/tentissä. Laskuharjoituksista vaaditaan tietty minimisuoritus ja lisäaktiivisuus laskuharjoituksissa voi korottaa arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Concepts in Thermal Physics   Blundell, S.J. and Blundell K.M.   9780199562107     Oxford University Press, USA   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Luentojen Powerpoint-esitykset   J. Mäkelä       Jaetaan verkon kautta   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1340 Termofysiikka, 5 op FYS-1346 Thermal Physics, 5 op  
FYS-1340 Termofysiikka, 5 op FYS-1340 Termofysiikka, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019