FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka, 7 op
Fundamental University Physics III/Atomic Physics

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan viimeisen kerran syksyllä 2019, jonka jälkeen se korvautuu opintojaksolla FYS-1460 Kvanttimekaniikan perusteet, jonka paikka tutkinnossa on Fysiikan aineopinnoissa (30 op). Jos opiskelija on suorittanut FYS-1260 Atomifysiikka III:n, fysiikan aineopinnot suoritetaan 25 op:n laajuisena, eli ilman opintojaksoa FYS-1460. Lisätiedot opintokokonaisuuden kohdalla.

Vastuuhenkilö

Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1260 2019-01 1 - 2 Heino Kuuluvainen
Välikokeet tai tentti ja aina hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa moderniin fysiikkaan ja atomifysiikkaan liittyvän ilmiön, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Varauksen, valon ja energian kvantittuminen     
2. Atomimallit     
3. Hiukkasten aalto-ominaisuudet     
4. Schrödingerin yhtälö     
5. Atomifysiikkaa     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Modern Physics.   P.A. Tipler and R.A. Llwellyn:       W.H.Freeman and Comp., New York.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka, 7 op FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka, 7 op  

Päivittäjä: Niemi Eeva, 08.04.2019