FYS-1050 Yliopistofysiikka 1, 5 op
University Physics 1

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Sami Paavilainen, Jaakko Laaksonen, Petri Kaukasoina, Risto Pankaluoto, Rami Sankari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1050 2019-01 1 Petri Kaukasoina
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.
FYS-1050 2019-02 1 Risto Pankaluoto
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.
FYS-1050 2019-03 3 Sami Paavilainen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.
FYS-1050 2019-04 3 Rami Sankari
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella siirtyvän ja pyörivän liikkeen mekaniikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuuden kyseiseen ongelmaan. Opiskelija löytää kokeiden ja luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja esittää graafisesti mittaustuloksia, arvioida kokeellisesti määritettyjen tulosten luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti. Opiskelija osaa laatia kokeellisesta työskentelystään kirjallisen raportin. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja täydentää sitä tarpeen mukaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kinematiikka     
2. Dynamiikka (Newtonin lait)     
3. Työ ja energia  Jousivakion määrittäminen kokeellisesti   
4. Liikemäärä ja törmäykset     
5. Pyörimisliikkeen dynamiikka  Vauhtipyörän hitausmomentin määrittäminen kokeellisesti    
6. Gravitaatio     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvostelu perustuu kirjallisessa kokeessa saatuun tulokseen. Aktiivisuus laskuharjoituksissa voi korottaa arvosanaa. Opintojaksoon kuuluvat laboratorioharjoitukset arvostellaan hyväksytty/hylätty -asteikolla.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young&Freedman         Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kaukasoina Petri, 17.04.2020