FYS-1040 Johdatus yliopistofysiikkaan, 5 op
Introduction to University Physics

Lisätiedot

Opintojaksoa ei voi sisällyttää tutkintoon.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Marko Ahonen, Jaakko Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1040 2019-01 - Marko Ahonen
Eeva Niemi
Hyväksytyt harjoitukset ja tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan, optiikkaan ja sähkö- ja lämpöoppiin liittyvän yksinkertaisen probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan lait ja osaa soveltaa niitä kyseiseen probleemaan. Opiskelija osaa johtaa peruslaeista tarvittavat yhtälöt ja pystyy käyttämään matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa myös antaa selvityksiä luonnonilmiöistä laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suurejärjestelmä  Dimensioanalyysi, suuruusluokkien arviointi   
2. Geometrisen optiikan peruslait, heijastumis- ja taittumislaki, linssit ja peilit  Tavallisimmat optiset kojeet   
3. Lämpölaajeneminen, lämpöenergia, termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö ja kaasulait  Lämpötilan mittaus, lämpövoimakone ja lämpöpumppu   
4. Sähkövirta, jännite, resistanssi, tasavirtapiiri     
5. Kinematiikan ja dynamiikan perusteet Newtonin lait     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Johdatus yliopistofysiikkaan   Ulriikka Katila ja Jukka Valjakka         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1040 Johdatus yliopistofysiikkaan, 5 op FYS-1040 Johdatus yliopistofysiikkaan, 5 op  

Päivittäjä: Kaukasoina Petri, 12.09.2019