FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op
Physics Laboratory I

Toteutuskerta FYS-1010 2019-02

Kuvaus

Fysiikan töitä voi suorittaa koko lukuvuoden ajan.

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jaakko Laaksonen, Leena Partanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Kuusi fysiikan eri alueisiin liittyvää harjoitustyötä raportteineen. Työt tehdään paritöinä. Huomaa myös, että kurssisuoritusta ei toistaiseksi tietojärjestelmäsyistä johtuen voida kirjoittaa automaattisesti, vaan se on haettava erikseen laboratorion Moodle-sivuilta löytyvällä lomakkeella, joka palautetaan laboratorioon.

Kohderyhmät

1. vuosikurssi (fuksit) , Avoimen opiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakson suoritustiedot ja oppimateriaali löytyvät Moodle-sivulta.


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali Laboratorion Moodle-sivut Fysiikan laitos Kurssin opintomateriaali sekä suoritusohjeet löytyvät FYS-1010 kurssin Moodle-sivuilta. Suomi Ei