KEB-41501 Teollisuuden prosessit, 5 op
Industrial Processes

Vastuuhenkilö

Jukka Konttinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-41501 2019-01 1 Jukka Konttinen
Pakolliset: Kirjallinen kuulustelu sekä harjoitustyö. Vapaaehtoisista lasku- ja luentotehtävistä voi saada suorituspisteitä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa suomalaisen teollisuuden tärkeimmät prosessit, kuten metsäteollisuuden, perusmetallien valmistuksen ja kemian teollisuuden prosessit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prosessiesimerkit     
2. Aine- ja energiataseet     
3. Prosessien ympäristövaikutukset ja energian käyttö     
4. Prosessien kehitysmahdollisuudet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opetettujen asioiden ymmärtämistä mitataan kirjallisella tentillä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-41501 Teollisuuden prosessit, 5 op KEB-41500 Teollisuuden prosessit, 4 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019