KEB-41501 Teollisuuden prosessit, 5 op
Industrial Processes

Toteutuskerta KEB-41501 2019-01

Kuvaus

Tutustuttaa opiskelija suomalaisen teollisuuden tärkeimpiin prosesseihin, kuten kaivosteollisuuden, metsäteollisuuden, perusmetallien valmistuksen sekä kemian ja biotekniikan teollisuuden prosesseihin. Prosessiesimerkkien avulla tarkastellaan eri faaseissa kulkevia ainevirtoja ja muodostetaan prosessille ja sen osaprosesseille aine- ja energiataseita. Erityisesti selvitetään prosessien ympäristövaikutuksia ja energian käyttöä. Lisäksi käydään läpi prosessien kehitysmahdollisuuksia.

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Jukka Konttinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Pakolliset: Kirjallinen kuulustelu sekä harjoitustyö. Vapaaehtoisista lasku- ja luentotehtävistä voi saada suorituspisteitä.

Tentti Wed 16.10.2019 09:00 - 12:00
Tentti Tue 26.11.2019 17:00 - 20:00
Tentti Thu 16.01.2020 17:00 - 20:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Tue 27.08.2019 12:00 - 14:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Thu 29.08.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Tue 03.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Thu 05.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Tue 10.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Thu 12.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Tue 17.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Thu 19.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Tue 24.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Thu 26.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/02 Tue 01.10.2019 12:00 - 14:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Wed 02.10.2019 10:00 - 12:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/Lec/01 Thu 10.10.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/01 Tue 03.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/01 Tue 10.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/01 Tue 17.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/01 Tue 24.09.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/01 Tue 08.10.2019 08:00 - 10:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/02 Wed 04.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/02 Wed 11.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/02 Wed 18.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/02 Wed 25.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-41501 Teollisuuden prosessit/EG01/02 Wed 09.10.2019 10:00 - 12:00