ELT-23150 Sulautetut käyttöliittymät, 5 op
Embedded User Interfaces

Vastuuhenkilö

Karri Palovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-23150 2019-01 3 Karri Palovuori

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa sulautettuun järjestelmään yksinkertaisen käyttöliittymän laitteiston ja ohjelmiston

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttöliittymien syöte (input) -ratkaisut  Analogiset syötesignaalit  Kosketussyötteen mittaus 
2. Käyttöliittymien tuloste (output) -ratkaisut  AV-signaalien generointi  Sulautettu virtuaalitodellisuus 
3. Käyttöliittymien ohjelmistorajapinnat  Sulautetut käyttöjärjestelmät  Reaaliaikaisten käyttöjärjestelmien käyttöliittymärajapinnat 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-21300 Mikrokontrollerit Suositeltava    
ELT-23000 Mikrokontrollerijärjestelmät Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019