ELT-23100 Verkotetut sulautetut järjestelmät, 5 op
Networked Embedded Systems

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Karri Palovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-23100 2019-01 - Karri Palovuori

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sulautettujen järjestelmien langalliset tiedonsiirtorajapinnat  Sarjaliikennerajapinnat  USB-rajapinta 
2. Sulautettujen järjestelmien langattomat tiedonsiirtorajapinnat  IR- ja yksinkertaiset radiorajapinnat  WLAN-rajapinta 
3. Sulautettujen järjestelmien verkko-ohjelmointi  Sulautettuja järjestelmiä palvelevan palvelimen ohjelmointi  Websocket-rajapinta 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-21300 Mikrokontrollerit Suositeltava    
ELT-23000 Mikrokontrollerijärjestelmät Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019