ELT-23000 Mikrokontrollerijärjestelmät, 5 op
Microcontroller Systems

Vastuuhenkilö

Karri Palovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-23000 2019-01 1 Karri Palovuori

Osaamistavoitteet

Kurssilla läpikäydään mikrokontrollerijärjestelmän käytännön toteuttamisen kannalta oleellisia näkökohtia ja ratkaisuja muilta kursseilta sinänsä tuttuihin (mutta vain pinnallisesti ja periaatetasolla käsiteltyihin) perustoimintoihin. Esimerkiksi: - miten ja miksi käyttöjännite tulee reguloida ja suodattaa - miten sisääntulevan digitaalisignaalin muutosnopeus vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen - mikä on PWM-signaalin dead-time ja miksi se on välttämätön - miksi ja miten laite tulee koteloida - miten laitteen tehonkulutus voidaan minimoida alle nappipariston oman vanhenemisen - miksi EEPROM-muistia ei saa käyttää ensimmäiseksi mieleen tulevalla tavalla - miten ohjelmamuistin käyttämätön osuus tulee alustaa Kurssin läpäistyään opiskelija - Ymmärtää yksinkertaisen mikrokontrollerijärjestelmän peruskokoonpanon ja sen rakenneosien tehtävät - Osaa suunnitella yksinkertaisen, KÄYTÄNNÖSSÄ TOIMIVAN, prototyyppimikrokontrollerijärjestelmän - Ymmärtää ohjelmiston ja laitteiston vuorovaikutuksen mikrokontrollerijärjestelmän infrastruktuurin ylläpidossa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikrokontrollerin toimintaympäristön loogiset, sähköiset ja mekaaniset edellytykset  Konkreettisen suunnittelun alkeelliset EMC-perusteet  Erityissovellusalueiden (mil, med, aerospace) erityisvaatimukset 
2. Mikrokontrollerijärjestelmän analogiset ja digitaaliset sisäänmenot ja ulostulot  Signaalien sovitus ja järjestelmän suojaus  Haastavat signaalit 
3. Mikrokontrollerijärjestelmän In System -ohjelmoitavuus  Vaihtoehtoiset ohjelmointirajapinnat  Suunnittelun suojaus 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-21300 Mikrokontrollerit Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019