ELT-22101 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi, 5-8 op
Laboratory of Electronics Device Design

Vastuuhenkilö

Jouko Heikkinen, Katja Laine, Mikko Valkama

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-22101 2019-01 1 - 4 Jouko Heikkinen
Katja Laine
Opintojaksolla on pakollinen aloitusluento. Vaihtoehtona aloitusluennolle on hyväksytysti suoritettu alkukuulustelu. Opintojaksolla tulee suorittaa hyväksytysti 5-8 op:n arvosta harjoitustöitä. Erillistä tenttiä ei opintojaksolla ole.

Osaamistavoitteet

Opintojakson Uudet materiaalit ja valmistustekniikat -aihealueen työt suoritettuaan opiskelija osaa: - analysoida elektroniikkatuotteen luotettavuus ja ympäristönäkökulmia - havainnollistaa painettavien superkondensaattoreiden toimintaperiaatteen, mitata superkondensaattoreiden keskeisiä ilmiöitä ja tehdä johtopäätöksiä mittaustuloksista - toimia puhdastilassa, havainnollistaa johtavien materiaalien muistesuihkumenetelmän, mitata painettavan elektroniikan keskeisiä ilmiöitä ja tehdä johtopäätöksiä mittaustuloksista - kirjoittaa teknistieteellisiä raportteja Opintojakson Laitesuunnittelu -aihealueen työt suoritettuaan opiskelija osaa: - suunnitella, toteuttaa ja testata lineaarisen teholähteen analogiapiirin sekä digitaalisen ohjauspiirin - ohjelmoida FPGA-piirin - mitata elektroniikkalaitteen säteilevät ja johtuvat emissiot - kirjoittaa teknistieteellisiä raportteja

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Elektroniikkatuotteen ympäristönäkökulmat ja luotettavuus.      
2. Painettavien superkondensaattoreiden toimintaperiaate, materiaalit ja CV-mittaus.     
3. Painettavan elektroniikan valmistusprosessi ja painettujen rakenteiden mittaaminen. Puhdastila ja siellä työskentely.     
4. Sulautetun järjestelmän rakenne ja ohjelmointi. Ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi.     
5. Teholähteiden rakenne ja mittaukset. Operaatiovahvistinkytkennät ja operaatiovahvistimien ominaisuudet.     
6. EMC-asiat. EMC-standardit ja -mittaukset     
7. Käytännön suunnittelu ja rakentelu.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy töistä saatujen arvosanojen mukaan. Töiden arvosanat painotetaan töiden opintopistemäärien mukaisesti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-21001 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu Pakollinen   1
ELT-21151 CAE elektroniikassa Suositeltava   2
ELT-21251 Operaatiovahvistinkytkennät Pakollinen   3

1 . ELT-21000 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu

2 . ELT-21150 CAE elektroniikassa

3 . ELT-21250 Operaatiovahvistinkytkennät

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso ELT-21251 Operaatiovahvistinkytkennät on pakollinen ainoastaan laitesuunnitteluun liittyviä töitä tekeville.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-22101 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi, 5-8 op ELT-22100 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi, 6-8 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019