ELT-22101 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi, 5-8 op
Laboratory of Electronics Device Design

Toteutuskerta ELT-22101 2019-01

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille elektroniikan syventävien pakettien opiskelijoille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kurssilla on valittavana sekä elektroniikan uusiin materiaaleihin ja valmistustekniikoihin liittyviä töitä että laitesuunnitteluun liittyviä töitä. Jokainen työ arvotetaan omaksi opintopistemääräkseen, ja opiskelija kokoaa töistä paketin, joka vastaa hänen haluamaansa opintopistemäärää. Kurssin voi suorittaa 5-8 op:n laajuisena.

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Jouko Heikkinen, Katja Laine

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Opintojaksolla on pakollinen aloitusluento. Vaihtoehtona aloitusluennolle on hyväksytysti suoritettu alkukuulustelu. Opintojaksolla tulee suorittaa hyväksytysti 5-8 op:n arvosta harjoitustöitä. Erillistä tenttiä ei opintojaksolla ole.

ELT-22101 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi/Lec/01 Tue 27.08.2019 12:00 - 14:00