ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät, 5 op
New Electronics Materials and Manufacturing Methods

Toteutuskerta ELT-21450 2019-02

Kuvaus

Kesän 2020 verkkototeutuskerta.

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Matti Mäntysalo

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tentti ja harjoitustyö

Lisätietoja toteutuksesta

Toteutuskerta verkkototeutuskertana.
Kurssilla pakollisena suorituksena: tentti ja harjoitustyö
Lisäksi vapaaehtoiset laskuharjoitukset (4kpl).