ELT-21210 Viihde-elektroniikka, 5 op
Funtronics

Vastuuhenkilö

Karri Palovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-21210 2019-01 3 Karri Palovuori
Hyväksytysti suoritettu (henkilökohtainen) harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa modulaarisen elektroniikan periaatteet ja osaa käsitellä konkreettisia elektronisia osakokonaisuuksia abstraktillakin tasolla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Modulaarisen elektroniikan yhteensovittamisen periaatteiden hallinta  Laitteisto- ja ohjelmistorajapinnat, mekaaniset liittämistavat  Harjoitustyölaitteen laajentaminen tai vaihtoehtoinen toteuttaminen 
2. Elektroniikkalaitteen toimintaympäristön perushuomiointi.  Ympäristösietoisuus, liityntärajapinnat, käyttöliittymä, versioitavuus  Ympäristön ja harjoitustyölaitteen yhteensovittaminen, ympäristösietoisen koteloinnin toteuttaminen 
3. Sulautetun järjestelmän eri suunnitteluperspektiivien tiedostaminen  Ohjelmiston ja elektroniikan vuorovaikutus ja yhteissuunnittelu.  Harjoitustyölaitteen ohjelmiston laajentaminen tai parantaminen 
4. Internetin perusajatus, IP-osoite ja tiedonsiirtoprotokollat  HTTP, PHP ja IoT-spesifit protokollat  IoT-laitteen verkkoliikenteen ja backendin toteuttaminen 
5. Langaton tiedonsiirto teoriassa ja käytännössä  Antennit, moduloinnit, standardiprotokollat  WLAN-modulin sulauttaminen osaksi laitetta 

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssilla ei ole minkäänlaisia esitietovaatimuksia, vaan se sopii kaikille. Kaikki mitä tarvitsee osata opetetaan kurssilla. Sitä ei ole aivan vähän.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-21210 Viihde-elektroniikka, 5 op ELT-21200 Viihde-elektroniikka, 3 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019