ELT-21120 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi, 5 op
Electronics and Embedded Systems Laboratory Course

Vastuuhenkilö

Katja Laine

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-21120 2019-01 3 - 4 Katja Laine
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt ja hyväksytysti suoritettu demotilaisuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa käyttää yleisimpiä elektroniikan perusmittauksissa tarvittavia mittalaitteita - tunnistaa opintojakson eri osatöissä esille tulevien aihealueiden keskeiset ilmiöt ja niiden mittausmenetelmät - osaa selittää elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien peruskomponenttien toiminnan ja osaa arvioida teorian ja käytännön eroja - osaa analysoida elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien peruskytkentöjen toiminnan ja selittää peruskomponenttien merkityksen erilaisissa kytkennöissä - osaa suunnitella yksinkertaisen elektronisen laitteen - osaa kirjoittaa yksinkertaisen mikrokontrolleriohjelman - osaa kirjoittaa teknistieteellisiä raportteja

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. - Elektroniikan perusmittalaitteiden (yleismittari, oskilloskooppi, signaaligeneraattori, teholähde) sujuva käyttö. - Saatujen mittaustuloksien käsittely ja vertailu simulointituloksiin sekä teoriaan. - Tiedon haku verkosta ja datalehdiltä. - Mittauksen dokumentointi ja tulosten raportointi.   - Hyvät mittauskäytännöt. - Tuloksien paikkansapitävyyden arviointi ja perustelu.   
2. Elektroniikan peruskomponenttien rakenne, toiminta ja komponenteilla tehtävät mittaukset: passiivikomponentit, diodit, transistorit ja operaatiovahvistimet.  Komponenttien käyttösovellukset ja epäideaalisuudet.    
3. Elektroniikan peruskytkentöjen analysointi ja mittaaminen: - Tavallisimmat passiivikomponentti-, diodi-, transistori-, operaatiovahvistin- ja teholähdekytkennät. - Yksittäisten komponenttien merkityksen selittäminen kytkennöissä.   Kytkentöjen suunnittelu, käyttösovellukset ja vertailu.    
4. Elektronisen laitteen suunnitteluprosessi: - Kytkennän suunnittelu Multisim-piirianalysaattoria apuna käyttäen. - Piirilevyn suunnittelu ja siihen liittyvän ohjelmiston peruskäyttö. - Audiogeneraattorin suunnittelu. - Piirilevyn valmistus ja komponenttien juottaminen. - Rakennetun laitteen testaus.  Hyvät suunnittelukäytännöt ja suunnitteluratkaisujen arviointi. Ympäristönäkökulmien huomiointi elektroniikkasuunnittelussa.   Muiden suunnitteluohjelmistojen hallinta. Pintaliitoskomponenttien juottaminen.  
5. Mikrokontrolleriohjelman kirjoittaminen ja mikrokontrollerin kytkeminen osaksi järjestelmää     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Laboratoriotyöohjeet         Jaetaan opiskelijoille sähköisesti.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-20101 Elektroniikan perusteet Pakollinen    
FYS-1010 Fysiikan työt I Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-21120 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi, 5 op ELT-21110 Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan työkurssi, 5-10 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019