ELT-21001 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu, 5 op
Product Design of Electronic Device

Vastuuhenkilö

Katja Laine

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-21001 2019-01 1 Katja Laine
Hyväksytysti suoritetut oppimistapahtumat, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja hyväksytysti suoritetut EXAM-tentit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - selittää puolijohdekiekon ja IC:n valmistusprosessit - selittää pakkauksen tehtävät ja valita sopivan pakkauksen eri sovelluksiin - selittää pakkauksen eri hierarkiatasot ja tasojen perusprosessit sekä ratkaista eri sovelluksiin sopivat perusprosessit - tulkita pakkaukselta vaadittavat sähköiset ominaisuudet ja sähköiset epäideaalisuudet - tunnistaa erilaisten piirilevyjen perusmateriaalit ja valita sovellukseen sopivan materiaalin - selittää erilaiset piirilevynvalmistusprosessit teollisina prosesseina ja valmistaa kaksipuoleisen piirilevyn prototuotannossa - selittää elektroniikkalaitteen lämmönsiirtymistavat eri tasoilla ja suunnitella lämmönhallintaratkaisuja eri tasoilla sekä ratkaista lämpölaskuja - käyttää elektroniikkalaitteen luotettavuus-, testaus-, laatu- ja ympäristösuunnittelun peruskäsitteitä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. - Pii puolijohde-materiaalina - Puolijohdekiekon ja IC:n valmistusprosessit - Fotolitografia   - Eri valmistusmenetelmien vertailu - CMOS-valmistusprosessi   
2. - Pakkauksen tehtävät - Eri teknologia-alojen pakkausten ominaisuudet - Pakkauksen sähköinen suunnittelu - Pintaliitos- ja läpiladontatekniikka - Lankaliitos-, flip chip - ja kantonauha-tekniikka - Juottamisen peruskäsitteet ja -materiaalit, pastanpaino, reflow- ja aaltojuotostekniikka - Komponenttien kotelointi   - Sähköisten epäideaalisuuksien huomioiminen suunnittelussa - Juotoslämpötilaprofiilien suunnittelu - Liimaliittäminen   - Uudet pakkausteknologiat 
3. - Piirilevyn peruskäsitteet ja -materiaalit sekä niiden vertailu - Eri piirilevytyypit, niiden valmistusmenetelmät ja materiaalit   - Joustavien piirilevymateriaalien vertailu - Piirilevyn suunnittelu   
4. - Johtumisen, konvektion ja lämpösäteilyn periaate - Lämpölaskut - Lämpösuunnittelun perusperiaatteet   - Pakkauksissa ja piirilevyllä tehdyt lämpösuunnitteluratkaisut   
5. - Luotettavuuden peruskäsitteet, vikaantumismekanismit ja kiihdytetty luotettavuustestaus - Elektroniikkatuotannon testausteknologiat - Laatusuunnittelun peruskäsitteet ja Six Sigman perusteet - Ympäristö-suunnittelun peruskäsitteet   - Käyttöolosuhteiden ja luotettavuustestauksen määritteleminen eri sovelluksiin - Testaussuunnittelu - Ympäristömyötäisessä tuotesuunnittelussa huomioitavat kohdat - Six Sigma -menetelmän soveltaminen   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Verkkokirja   Fundamentals of Microsystems Packaging   Rao R. Tummala   9780071371698       Ei   
Verkkokirja   Introduction to Microsystem Packaging Technology   Yufeng Jin, Zhiping Wang and Jing Chen   978-1-4398-1910-4       Kyllä   



Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-21001 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu, 5 op ELT-21000 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019