ELT-10050 Kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor Thesis Seminar on Electronics and Communications Engineering

Lisätiedot

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle, jonka kautta kaikki käytännön asiat hoidetaan: https://moodle2.tut.fi/course/view.php?id=7276#section-4 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Minna Vanhasalo, Mikko Valkama, Jenni Hakanen, Erja Sipilä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-10050 2019-01 1 - 2 Jenni Hakanen
Mervi Miettinen
Erja Sipilä
Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin, kaikkien vaadittujen tehtävien ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
ELT-10050 2019-02 3 - 4 Esa Hakala
Jenni Hakanen
Mervi Miettinen
Erja Sipilä
Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin, kaikkien vaadittujen tehtävien ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
ELT-10050 2019-03 5 Erja Sipilä
Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin, kaikkien vaadittujen tehtävien ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa teknistieteellisen tekstin kirjoittamisen perusteet. Hän on oppinut etsimään erilaisia lähteitä tekstinsä tueksi, ja hän arvioi lähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa laatia realistisen aikataulun ja hän työskentelee suunnitelmallisesti. Opiskelija osaa esittää kandidaatintyönsä ydinasiat selkeästi muille kandidaatintyöntekijöille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedonhaku ja tiedon prosessointi kandidaatintyötä varten.      
2. Projektityöskentely, tutkimussuunnitelma, aikataulutus ja ajan hallinta.      
3. Teknistieteellinen kirjoittaminen ja dokumentointi.      
4. Suullinen, kirjallinen ja visuaalinen esittäminen sekä muiden esitysten kommentointi.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tämä opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-10050 Kandidaatintyöseminaari, 0 op ELE-1050 Elektroniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  
ELT-10050 Kandidaatintyöseminaari, 0 op TLT-1300 Tietoliikennetekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019