ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen, 5 op
Signals and Measurements

Toteutuskerta ELT-10002 2019-01

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan signaaleihin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Pääpaino on sähköisissä signaaleissa, jotka ovat keskeisiä mm. sähkötekniikassa, elektroniikassa, tietoliikennetekniikassa ja tietotekniikassa. Tutustuminen tapahtuu käytännönläheisesti signaaleita mittaamalla. Samalla opitaan mittalaitteiden käyttöä ja tutustutaan tyypillisimpiin elektroniikkakomponentteihin. Kurssi antaa käytännönläheisen johdatuksen asioihin, joita käsitellään myöhemmillä kursseilla syvällisemmin ja teoreettisemmin.

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento, Tentti, Laboratoriotyö
Vastuuhenkilö Markus Allen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt antavat kurssiarvosanan yksi. Parempi kurssiarvosana on mahdollista saada käymällä lisäksi tentissä.

Kohderyhmät

1. vuosikurssi (fuksit) , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Tietotekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Kaikki kurssin suorittamiseen liittyvä tieto on Moodlessa. Kurssin luennot videoidaan Echo360-järjestelmällä.

Tentti Tue 15.10.2019 09:00 - 12:00
Tentti Thu 28.11.2019 17:00 - 20:00
Tentti Wed 08.01.2020 17:00 - 20:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 Mon 26.08.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 Thu 29.08.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 Mon 02.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 Thu 05.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 Mon 09.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 Thu 12.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 Mon 16.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 Thu 19.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 Mon 23.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 Thu 26.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 Mon 30.09.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 Thu 03.10.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 Mon 07.10.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 Thu 10.10.2019 10:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 Mon 09.09.2019 14:00 - 15:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 Mon 09.09.2019 15:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 Mon 09.09.2019 16:00 - 17:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 Mon 09.09.2019 17:00 - 18:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 Mon 16.09.2019 14:00 - 17:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 Mon 16.09.2019 17:00 - 20:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 Mon 23.09.2019 14:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 Mon 23.09.2019 16:00 - 18:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 Mon 30.09.2019 14:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 Mon 30.09.2019 16:00 - 18:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 Mon 07.10.2019 14:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 Mon 07.10.2019 16:00 - 18:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 Tue 17.09.2019 16:00 - 19:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 Wed 11.09.2019 10:00 - 11:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab06/01 Wed 11.09.2019 11:00 - 12:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab07/01 Wed 11.09.2019 12:00 - 13:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab08/01 Wed 11.09.2019 14:00 - 15:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab09/01 Wed 11.09.2019 15:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab10/01 Wed 11.09.2019 16:00 - 17:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab11/01 Wed 11.09.2019 17:00 - 18:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 Wed 18.09.2019 10:00 - 13:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 Wed 18.09.2019 13:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab06/01 Wed 18.09.2019 16:00 - 19:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab11/01 Thu 19.09.2019 13:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab07/01 Thu 19.09.2019 16:00 - 19:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 Thu 26.09.2019 12:00 - 14:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 Thu 03.10.2019 12:00 - 14:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 Thu 10.10.2019 12:00 - 14:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab08/01 Fri 20.09.2019 08:00 - 11:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab09/01 Fri 20.09.2019 11:00 - 14:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab10/01 Fri 20.09.2019 14:00 - 17:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 Fri 27.09.2019 12:00 - 14:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 Fri 27.09.2019 14:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 Fri 04.10.2019 12:00 - 14:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 Fri 04.10.2019 14:00 - 16:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 Fri 11.10.2019 12:00 - 14:00
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 Fri 11.10.2019 14:00 - 16:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Signaalit ja mittaaminen Markus Allen Suomi Kyllä