TIE-51106 Computer Arithmetic , 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Jarno Vanne, Timo D. Hämäläinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-51106 2019-01 1 - 4 Jarno Vanne
Exam.

Osaamistavoitteet

Completing this course the students can perform addition, multiplication and division operations with different number systems and speeding-up techniques. In addition, they know implementation architectures at block diagram level and understand how accuracy and number of operands affect implementation architecture scalability.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Number systems and their basic properties. Conventional and Signed Digital numbers systems. Redundancy. Representation of complement numbers.  Non-conventional number systems.   
2. Addition and subtraction. Logical and technological speed-up methods. Addition of complement numbers. Adder implementations.  Parallel-prefix principile in fast addition.   
3. Multiplication. Mechanical and multiplier recoding for speed-up. Implementations.     
4. Division. Restoring, non-restoring and SRT division speed-up methods. Implementations.     
5. Floating point numbers, basic operations. Rounding and precision. Implementations.  Floating point standards and history.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

This course is passed by exam.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Computer Arithmetic Algorithms   Koren   1-56881-160-8       No   
Lecture slides   Computer Arithmetic Lecture Notes   Hämäläinen / Vanne       Available in POP   Yes   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-51106 Computer Arithmetic , 5 cr TIE-51100 Computer Arithmetic , 5 cr  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019