TIE-50506 System Design, 5 cr

Lisätiedot

Note to Finnish students: Kurssin kaikki materiaali on englanniksi, mutta harjoituksissa, tentissä ja muussa kommunikaatiossa voi vastata myös suomeksi riippuen henkilökunnan kielitaidosta. Luennoista voidaan harkinnan varaisesti ja erikseen pyydettäessä järjestää suomenkielisiä tiivistettyjä esityksiä.
Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Timo D. Hämäläinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-50506 2019-01 3 - 4 Timo D. Hämäläinen
Esko Pekkarinen
Antti Rautakoura
Panu Sjövall
To pass the course a minimum number of points must be earned from the exercise tasks. Voluntary exam increases the garde.

Osaamistavoitteet

After completing the course, the student knows the design process of complex embedded systems including several processors, HW IP-blocks, SW platform components and SW applications with real-time constraints. In the exercise work, students practice HW/SW co-design and system integration, verification, and prototyping. Students implement a small video encoding system on FPGA. The first step is creating a behavioral model that is simulated on PC. From it, a set of implementations are created on FPGA board by varying the number of processors and HW IP-blocks. Performance and costs are analysed for the implementations. All this gives a realistic embedded product development experience.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Introduction to embedded, multi-processor system-on-chip (SoC) technologies.  International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS)  Complexity of HW and SW and their trends 
2. Importance of design reuse and application portability between HW and SW implementations.  Modularization of HW and SW components.   XML-based metadata for HW/SW component integration. 
3. Principles of model based design with abstraction and orthogonalization of concerns.   Y-model based design process. Specification, synthesis, verification.  Design automation and tools. Management of configurations. 
4. Layered system model and interfaces.  Hardware dependent software, APIs, RTOS  Driver implementation. 
5. Related HW and SW standards and best practises.  IP-XACT, OCP-IP, MCAPI, POSIX, SystemC  Embedded Linux 
6. Hands-on exercise work implementing a parallel, real-time application on heterogeneous HW/SW platform  Performance estimation, measurement, analysis and optimization.  Development tools chosen for the course implementation. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Embedded System Design - Modeling, Synthesis and Verification   Daniel G. Gajski et al   ISBN 978-1-4419-0504-8     Available as pdf download from tut.fi domain   Yes   
Lecture slides   TIE-50506 Lecture Notes   Timo D. Hämäläinen       Available as pdf download in POP   Yes   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu Advisable   1
TIE-50106 Digital Design Advisable   1
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet Advisable   2
TIE-02207 Programming 2: Basics Advisable   2

1 . Either English or Finnish course

2 . Either English or Finnish course

Tietoa esitietovaatimuksista
Basic knowledge of digital design and C/C++ programming is mandatory.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-50506 System Design, 5 cr TKT-2431 SoC Design, 5 cr  
TIE-50506 System Design, 5 cr TKT-2437 SoC Design, 5 cr  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019