TIE-05210 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin, 5 op
Introduction to Embedded Systems

Vastuuhenkilö

Matti Haavisto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-05210 2019-01 1 - 2 Matti Haavisto
Tentti, viikkoharjoitukset, harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksinkertaiset aritmeettiset operaatiot binääriluvuilla ja tunnistaa näitä vastaavat digitaalitekniikan komponentit. Osaa suunnitella kombinatorisen piirin sanallisesta kuvauksesta porttiverkoksi. Osaa suunnitella yksinkertaisen tilakoneen sanallisesta kuvauksesta tilakaavioksi. Osaa selittää, kuinka suorittimen keskusyksikkö ja muisti yhdessä toimien suorittavat ohjelmaa. Osaa toteuttaa ja testata yksinkertaisia laitteistonläheisiä C-kielisiä ohjelmia hyödyntäen ohjelmien kehitys- ja debugger-työkaluja. Osaa selittää tietokoneen perusaritmetiikan toiminnan ja rajoitukset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Binääriaritmetiikka: kahden komplementtiluvut, yhteen-/vähennyslasku, ylivuoto, kertolasku ja siirrot.     
2. Kombinatorisen logiikan suunnittelu: Logiikkaportit, totuustaulut, Boolen algebra.     
3. Sekventiaalisen logiikan suunnittelu: Tilakoneen käsite ja rakenne, D- kiikku, tilasiirtymäkaavio.     
4. Digitaalisten piirien ominaisuuksista: yksikköviive.  Transistori kytkimenä. Cmos-logiikka.   
5. Tietokoneen osat: Tietokoneen rekisterit, PC, SP, liput, ALU, tilarekisteri. Ohjelman suoritus. Konekieli. Muistit.   Dynaaminen ja staattinen muisti   
6. C-kielinen ohjelma     
7. Aliohjelmat ja funktiot. Parametrien välitys. Pino      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-05210 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin, 5 op TIE-05100 Johdatus digitaalitekniikkaan, 3 op +
TIE-05200 Mikroprosessorit, 4 op
 
TIE-05210 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin, 5 op TIE-05216 Introduction to Embedded Systems, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019