YHTTAY-26006 Bioinformatics Project, 5 cr

Lisätiedot

BTM6007 Bioinformatics Porject The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-26006 2019-01 3 - 4 Outi Väisänen

Tietoa esitietovaatimuksista
Compulsory prerequisite: BTK6004 High-throughput sequencing data analysis

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Väisänen Outi, 20.08.2019