YHTTAY-23051 Solubiologian työt, 5 op
Cell Biology Laboratory Course

Lisätiedot

Opintojakso BTK2056 Solubiologian työt

Opintojakso sisältyy biotekniikan/bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan NettiOpsussa, POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-23051 2019-01 4 Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-21001 Solut Pakollinen    
YHTTAY-21042 Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus Pakollinen    
YHTTAY-21052 Soluviljely Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-23051 Solubiologian työt, 5 op YHTTAY-23050 Solubiologian työt, 3 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019