YHTTAY-22201 Bioinformatiikka, 5 op
Bioinformatics

Lisätiedot

Opintojakson oikea koodi on BTK2300 Bioinformatiikka
Täydelliset tiedot löytyvät opiskelijan oppaasta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/
Ilmoittautuminen opintojaksolle vain NettiOpsun kautta. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen, Juha Kesseli

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22201 2019-01 - Outi VäisänenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22201 Bioinformatiikka, 5 op YHTTAY-22206 Introduction to Computational Biology, 3 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 08.08.2019