YHTTAY-22112 Biokemian menetelmät ja työt 1-2, 7 op
Laboratory Techniques in Biochemistry

Lisätiedot

Opintojakson oikea koodi on BTK2046 Biokemain menetelmät ja työt
Täydelliset tiedot löytyvät opiskelijan oppaasta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/
Ilmoittautuminen opintojaksolle vain NettiOpsun kautta. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22112 2019-01 1 - 2 Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-21042 Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22112 Biokemian menetelmät ja työt 1-2, 7 op YHTTAY-22111 Biokemian työt, 5 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 17.07.2019