YHTTAY-22052 Molekulaarinen solubiologia, 5 op
Molecular Cell Biology

Lisätiedot

Opintojakson oikea koodi on BTK2051 Molekulaarinen solubiologia.
Täydelliset tiedot löytyvät opiskelijan oppaasta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/
Ilmoittautuminen opintojaksolle vain NettiOpsun kautta. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22052 2019-01 1 - 2 Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia Suositeltava    
YHTTAY-23020 Aineenvaihdunta Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22052 Molekulaarinen solubiologia, 5 op YHTTAY-22051 Molekulaarinen solubiologia, 8 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 17.07.2019