YHTTAY-21072 Molekyylibiologian työt, 5 op
Molecular Biology Laboratory Course

Lisätiedot

BTK1074 Molekyylibiologian työt

Opintojakson oikea koodi on BTK1074 Molekyylibiologian työt
Täydelliset tiedot löytyvät opiskelijan oppaasta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/
Ilmoittautuminen opintojaksolle vain NettiOpsun kautta. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-21072 2019-01 2 Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-21042 Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-21072 Molekyylibiologian työt, 5 op YHTTAY-21071 Molekyylibiologian työt, 4 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 17.07.2019