YHTTAY-21042 Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus, 5 op
Basic Laboratory Course and Safety at Work

Lisätiedot

Opintojakson oikea koodi on BTK1023 Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus.
Täydelliset tiedot löytyvät opiskelijan oppaasta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/
Ilmoittautuminen opintojaksolle vain NettiOpsun kautta. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Mikäli opiskelija suorittaa tämän opintojakson ei hän voi sen lisäksi sisällyttää tutkintoonsa opintojaksoa KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-21042 2019-01 1 Outi VäisänenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-21042 Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus, 5 op YHTTAY-21041 Laboroinnin perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 17.07.2019