YHTTAY-20040 Bioetiikan perusteet, 2 op
Introduction to Bioethics

Lisätiedot

BTK0035 Bioetiikan perusteet Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-20040 2019-01 4 Outi Väisänen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 29.03.2019