BMT-70010 Farmakologian perusteet, 5 op
Introduction to Pharmacology

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä TAMKin kanssa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen, Minna Kellomäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-70010 2019-01 1 - 2 Minna Kellomäki
Outi Väisänen
Hyväksytysti suoritettu tentti, kirjallinen työ sekä kirjallisten töiden vertaisarviointi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa - määritellä ja käyttää farmakologiaan liittyviä käsitteitä - määritellä eri lääkemuodot ja kuvata lääkkeiden antotavat - selittää lääkeaineiden vaiheet elimistössä sekä lääkeaineiden vaikutukset elimistöön - kuvata lääkeaineiden tärkeimmät haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden lääkeaineiden kanssa - soveltaa farmakologian tietämystään myöhemmissä opinnoissaan - kuvata eri lääkeaineryhmiä, niiden vaikutusmekanismeja, käyttöindikaatioita ja haitta- ja yhteisvaikutuksia kurssilla laadittujen kirjallisten töiden pohjalta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Farmakologian peruskäsitteet     
2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit, reseptorit     
3. Annos ja vaste     
4. Lääkemuodot ja antotavat     
5. Farmakokinetiikka     
6. Vierasainemetabolia     
7. Sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset     
8. Lääkeaineryhmiin tutustuminen esitysten/kirjallisten töiden avulla     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

1-2: Opiskelija osaa selittää lääkkeen, lääkeaineen, farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan käsitteet ja tietää lääkehoidon pääperiaatteet. Opiskelija tietää pääpiirteiltään periaatteet, jolla lääke- ja vierasaineet vaikuttavat elimistöön ja elimistö käsittelee niitä. Opiskelija tietää, mitä lääke- ja vierasaineiden haitta- ja yhteisvaikutuksilla tarkoitetaan. Opiskelija osaa nimetä yleisimmät lääkeaineryhmät ja perustasolla niiden tärkeimmät vaikutusmekanismit, käyttöindikaatiot ja haitta- ja yhteisvaikutuksia. 3-4: Opiskelija osaa määritellä farmakologian ja toksikologian sekä lääkehoitoon liittyvän keskeisen termistön, ja tieteenalan merkittävimmät käsitteet. Opiskelija tietää periaatteet, jolla lääke- ja vierasaineet vaikuttavat elimistöön ja elimistö käsittelee niitä. Opiskelija osaa kuvata periaatteet, joilla lääke- ja vierasaineet aiheuttavat haitta- ja yhteisvaikutuksia. Opiskelija osaa kuvata yleisimmät lääkeaineryhmät ja ymmärtää niiden tärkeimmät vaikutusmekanismit, käyttöindikaatiot ja haitta- ja yhteisvaikutuksia. 5: Opiskelija osaa sujuvasti käyttää farmakologian ja toksikologian sekä lääkehoitoon liittyvää termistöä, ja osaa selittää tieteenalan peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää, miten lääke- ja vierasaineet vaikuttavat elimistöön ja miten niitä käsitellään elimistössä. Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät lääke- ja vierasaineiden haitta- ja yhteisvaikutukset ja selittää, kuinka ne syntyvät. Opiskelija osaa kuvata yleisimmät lääkeaineryhmät ja osaa selittää niiden tärkeimmät vaikutusmekanismit, käyttöindikaatiot ja haitta- ja yhteisvaikutuksia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Väisänen Outi, 24.01.2020