BMT-61110 Ihmisen fysiologia, 5 op
Human Physiology

Lisätiedot

BMT-61110 on vaihtoehtoinen opintojakson BMT-61116 kanssa.
Vastuuhenkilö

Juha Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-61110 2019-01 2 - 5 Juha Nousiainen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa aitotumallisen solun elämän kannalta tärkeät rakenteet ja toiminnat sekä tunnistaa kehon eri kudostyypit ja kunkin erityisominaisuudet, - osaa ihmisen elinjärjestelmiin liittyvän toiminnallisen makroanatomian, - osaa ihmisen fysiologisten elinjärjestelmien jokapäiväisen elämän kannalta tärkeät toiminnot ja toimintamekanismit, - osaa elintoimintojen säätelymekanismien periaatteet sekä elintoimintojen säätelyn, sekä - ymmärtää fysiologisten toimintojen, kemian ja fysiikan lakien välisen yhteyden.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Orientaatio ihmisen anatomiseen rakenteeseen ja fysiologiseen toimintaan: Fysiologian perusperiaatteita ja homeostaasin perusteet. Solubiologian ja kudosten perusteita. ¿   Biomolekyylit.   
2. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta. Luusto, nivelet, lihakset. Peitejärjestelmä.  Kliinisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Esimerkkejä kliinisistä tapauksista. Biomekaniikan perusteita.¿    
3. Kehon viestintä- ja säätelyjärjestelmät: Hermosolun rakenne ja toiminta, keskus- ja ääreishermoston makroanatomia ja työnjako, elintoimintojen hermostollinen säätely. Umpieritysjärjestelmä, hormonit ja niiden vaikutukset, elintoimintojen hormonaalinen säätely. Aistit (erityisesti kuulo ja näkö)¿   Korkeammat aivotoiminnat. Hermostollisen ja hormonaalisen säätelyn integraatio. Kliinisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. EKG ja EEG. Esimerkkejä kliinisistä tapauksista.¿    
4. Kehon huoltojärjestelmät: Verenkiertojärjestelmä, sydämen rakenne ja toiminta, verisuonten rakenne, verenkierto ja sen säätely, veri. Kehon puolustusjärjestelmät. Hengitysjärjestelmä: keuhkot, hengityksen fysiologia ja säätely, hengityksen osuus elimistön tasapainotilan säilyttämisessä. Ruoansulatusjärjestelmä; ruoansulatuskanavan rakenne ja toiminta, ruoansulatuksen eri vaiheet. Virtsaneritysjärjestelmä: munuaiset, virtsanmuodostus ja munuaisten toiminta kehon eri tasapainotilojen säätelyssä.¿   Imunestejärjestelmä. Verenkierron ja hengityksen biofysiikkaa. Kliinisiä tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Esimerkkejä kliinisistä tapauksista.¿    
5. Lisääntymisen fysiologiaa. Kuukautiskierron ja raskauden hormonaalinen säätely. Oogeneesi ja spermatogeneesi. Testosteronin vaikutukset miehen elimistössä.   Raskaus, synnytys, miehen lisääntymisfysiologia.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Loppuarvosana määräytyy opintojakson tentin perusteella. Arvosanat 1-2: Opintojakson ydinaineksen tyydyttävä osaaminen. Osaamistavoitteet on ydinsisällön perusteella enimmäkseen saavutettu. Kaikki osasuoritukset on suoritettu. Arvosanat 3-4: Opintojakson ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen hyvä osaaminen. Jotkut osaamistavoitteet on mahdollisesti ylitetty joko laadullisesti tai määrällisesti. Kaikki osasuoritukset on suoritettu. Arvosana 5: Syvällinen opintojakson koko sisällön osaaminen. Jotkut tai useat osaamistavoitteet on ylitetty laadullisesti. Kaikki osasuoritukset on suoritettu kiitettävästi.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Ihmisen fysiologia   Haug, Sand, Sjaastadt, Toverud         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Lecture material   Moodle         Kyllä   
Verkkokirja   Physiology at a Glance   Ward & Linden         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Solubiologian perusteet.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-61110 Ihmisen fysiologia, 5 op BMT-61100 Ihmisen fysiologia, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019